LOOGIKA ÜLESANNE: Watsoni küsimusele: “Kuidas see Teil õnnestus?”, vastab Sherlock Holmes: “See on ju elementaarne, Watson

LOOGIKA ÜLESANNE: Watsoni küsimusele: “Kuidas see Teil õnnestus?”, vastab Sherlock Holmes: “See on ju elementaarne, Watson
mõtle
9 jagamist
3/0
häält

Mõnus matemaatia ülesanne, mida lahendades on põnev ennast proovile panna.

Õpetajad Saar, Männik ja Lepp õpetavad erinevaid õppeaineid (keemia, bioloogia ja füüsika) Tallinna, Pärnu ja Valga koolides. On teada, et

1) õpetaja Saar ei tööta Tallinnas ja õpetaja Männik ei tööta Pärnus,
2) see õpetaja, kes elab Tallinnas, ei õpeta füüsikat,
3) õpetaja, kes elab Pärnus, õpetab keemiat,
4) õpetaja Männik ei õpeta bioloogiat.
Millist õppeainet ja millises linnas igaüks neist õpetab?

Kes suudab leida õige lahenduse ja kui kiiresti?

9 jagamist
3/0
häält

Kommenteeri!